“Székelyek” nagy menetelése – prosztó, román nyelvű táblák tömkelege

“Hivatalos magyar nyelvet, a román nyelv mellett, Hargita, Kovászna és Maros megyéket együtt, használhassuk a jelképeinket”


“Székelyföld, Románia egy másik arca”


“Románia a mi országunk is, székelyeké.”


Ez az egyik csúcs:

“Az autonómia nem függetlenség, hanem hatékonyság.”


És ez a másik:

“Székelyföld létezik és Romániában van.”


Ez itt már egyenesen undorító:

“Autonómiát akarunk és nem függetlenséget!”


Mentsük, ami menthető:


Kapcsolódó:
“Nem lesz béke és nyugalom, amíg az erdélyi magyarság el nem nyeri közösségi jogait” (kuruc.info)

Ukrán iskolába? Ne is halljak róla!

A kárpátaljai magyar kisebbség szórványosodásának egyik alapproblémáját, a magyar családból származó gyerekek tömeges ukrán tannyelvű iskolákba történő beiratását közelítik meg, sajátos szempontból, ezek a plakátok egy kárpátaljai településen.

A plakát szabadon letölthető és nyomtatható innen:

Kapcsolódó:
Magyar gyerek, ukrán iskola (www.karpatalja.ma)

Figyelmeztetés a vaslábi polgármesternek

“Az Országos Diszkriminációellenes Tanács határozata
Csibi Barna feljelentése ügyében, amit Tinca Mihail Dumitru, Vasláb polgármestere ellen tett le.
A feljelentés tárgya Vasláb község helységnévtáblái, amelyek nincsenek magyar nyelven is feliratozva, ellentétben a rendelkező törvénnyel.
A polgármester nézőpontja szerint az útjelző táblák kihelyezése a Regionális Brassói Út és Híd Igazgatóság hatásköre, a 2002 évi 195 sz. kormányhatározat 5. cikk 1. bekezdés értelmében, valamint, hogy ezek kizárólag román nyelvűek lehetnek, szintén a vonatkozó kormányhatározat értelmében.
A Tanács megállapítja: a vaslábi helységnévtáblák kizárólag román nyelven vannak feliratozva. A vonatkozó, 2001 évi 1206 sz. kormányhatározat 4. cikk 1. bekezdés értelmében azokban a helységekben, ahol valamely kisebbség számaránya meghaladja a lakosság 20%-át, az illető kisebbség nyelvén is feliratozni kell a helységnévtáblákat, valamint a 11. cikk 2. bekezdés értelmében ezeknek a helységnévtábláknak a feliratozása a helyi polgármester hatásköre.
Haller István különvéleménye: a figyelmeztetés azokban az esetekben alkalmazható, ha a kihágás nem súlyos. Jelen esetben azonban, mivel a magyar nyelv a magyar közösség egyik attribútuma, a Rasszista célzatú hátrányos megkülönböztetés elleni nemzetközi egyezmény értelmében jelen cselekedet egy rasszista jellegű hátrányos megkülönböztetés. Ezt a fajta, etnikai alapú hátrányos megkülönböztetést különösen súlyosnak és megalázónak tartja például az Európai Emberi Jogi Bíróság is.
Egy figyelmeztetés nem elegendően elrettentő erejű, ezért a cselekményt pénzbírság kiszabásával kellene súlytani.
A Tanács határozata: figyelmeztetésben részesíti Vasláb polgármesterét és javasolja, hogy feliratoztassa a helységnévtáblák feliratozását magyar nyelven is.”

Bűnös vagy!

“…A Csíkszeredai Bíróság bűnügyi határozata…
…nevezett Csibi Barna vádlott idegengyűlölő jelképek árusításának vádjával került bíróság elé.
Megállapításra kerül, hogy nevezett Csíkszetnmárton területén, valamint Tusnádfürdő területén különféle árukat forgalmazott, amelyek idegengyűlölő és szélsőségesen nacionalista jelképeket tartalmaztak.
2011.07.22-én az ügyész és rendőri egységek egy ellenőrzés alkalmával beazonosították és elkobozták a következő termékeket: pólók: Székelyföld nem Románia, Románia, én így szeretlek, Na Jankó, Szabadságot Budaházynak, könyvek: Magyarságtudományi füzetek, Egri Csillagok, Csángó himnusz, Székely himnusz, Adósunk Európa, Hontalanság hitvallása, Róni tanulok, Ajánló, Rovás alapismeretek, matricák: Székelyföld nem Románia, Igazságot Magyarországnak, írószerek, Székelyföld térképek.
A vádlott védelmében azt hozta fel, hogy a felsorolt termékeket mások is forgalmazzák, a termékek nem tartalmaznak utalást egyetlen faji, etnikai, vallási, szexuális vagy egyéb kisebbségre illetve csoportra sem. Ezek alátámasztására számlákat, kivonatokat tett le, valamint egy videót, ami Victor Ponta úr állítólagos bűncselekményére vonatkozott.
Hogy megállapítsák a vádlott vétkességét, a bűnüldöző szervek kikérték az Országos Diszkriminációellenes Tanács véleményét az ügyben, ezek rendelkezésére bocsátva a bűncselekmény kriminalisztikai fotóit.
Megállapításra került, hogy ez az intézmény a vádlottat 600 lej bírság kifizetésére kötelezte a Székelyföld nem Románia szöveg nyilvános használatáért. A többi eszme kapcsán az intézmény leszögezte, hogy a Civil és politikai jogok nemzetközi egyezsége, jóváhagyva 1974-ben, 19.cikk 3 bekezdés, valamint az Európai Emberi Jogi Konvenció 10 cikk értelmében a szólás és véleménynyilvánítás szabadsága nem abszolút, hanem korlátozható, nemzetbiztonsági okokból, ha valaki más személyi jogai vagy hírneve sérül, a közrend, közegészség vagy közerkölcs megvédése érdekében.
Így az Országos Diszkriminációellenes Tanács szerint ezek a korlátok túl lettek lépve, de a bűncselekmény meglétének vagy súlyosságának megítélése nem tartozik az intézmény hatáskörébe.
A bíróság szerint a vádlott véleménye, miszerint a szóban forgó eszmék politikai és területi vonatkozásúak, hibás. Mégha a forgalmazott tárgyak némelyike nem is fejez ki egyértelműen szélsőséges nacionalizmust vagy idegengyűlöletet, ezek az eszmék közvetve a politikai és területi kérdések megoldására tett javaslatokból származnak, mint a határok radikális átrajzolása, és valamely, nemzeti hősnek felfogott történelmi személyiségnek a szélsőséges, a nagy többség véleményével teljesen ellentmondó megítélése.
Következésképpen a vádlott elkövette az ellene felhozott bűncselekményt.
A büntetés megállapításánál figyelembe lett véve enyhítő körülményként, hogy a vádlott együttműködő magatartást tanúsított a büntetőeljárás során, ugyanakkor a vádlott, szubjektív módon, tévedésben van a cselekedetei bűncselekményi jellegére vonatkozóan.
A határozat értelmében 500 lej adminisztratív bírság, 370 lejes perköltség terheli a vádlottat, valamint a lefoglalt temékek elkobzása.”

Kapcsolódó:
A nagy pólórablás – feliratozva (blog.hunnianemzetimuhely.ro)

“Ledarálunk minden oláh csecsemőt, sej, de csecsemőőőt!” – magyar szurkolótábor Bukarestben

A magyar csapat erdélyi szurkolótábora felszabadul a brassói vonatállomás aluljárójában:

Begurul a budapesti harci vonat Brassóba:

45.000 oláh követ el etnikai alapú uszítást, füttykoncerttel gyalázza a magyar himnuszt és követeli a magyarok kitelepítését, folyamatosan, a jelen levő 6.000 csendőr és rendőr bátorításával:A magyar szurkolók becsülettel helytállnak az oláhok “himnusza” alatt:

Ja, a meccsről:

Tyusványos – a szervezők nem óhajtják a nemzeti standot

“From:
“fodor mozes”
Add sender to Contacts
To:
“fodor mozes”
Bcc:
csibi.barna@yahoo.com
Tisztelt terület igénylő!

A hétvégén elbírálásra került a leadott igénylési adatlapja, és sajnálattal közlöm hogy nem nyert részvételt az idei Tusványos rendezvényre. Sajnos a hely szűke miatt kevés kereskedőt tudunk fogadni.
Megértését köszönjük!


Tisztelettel,
Fodor Mózes!”

És a stand, ami “helyszűke” miatt nem nyert részvételt:

Csíksomlyó 2013

Kapcsolódó:

A nagy pólórablás – feliratozva (Csibi Barna blogja)